İstifadəçi razılığı » LGBT Azerbaijan Gay.Az
İstifadəçi razılığı
İstifadəçi razılığı

 Bu istifadəçi müqaviləsi bu saytın fəaliyyətini tənzimləyir, Saytın materiallarından və xidmətlərindən istifadə şərtlərini müəyyənləşdirir.
 Sayt Administratoru özü haqqında məlumatları, həmçinin Saytdakı rəy üçün əlaqə məlumatlarını göstərir.
 Bu müqavilə Azərbaycanın mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq açıq bir təklifdir.  Saytın istifadəsinə yönəlmiş fiziki və ya hüquqi şəxslərin  yekun hərəkətlərinin yerinə yetirilməsi bu müqavilə qeyd-şərtsiz qəbul edilməsi  sayılır.  İstifadəçi bununla müqavilənin qəbul olunmasının bu müqavilədə göstərilən şərtlərlə müqavilənin imzalanmasına və bağlanmasına bərabər olduğunu təsdiqləyir.

SAYTIN İSTİFADƏ QAYDALARI

Saytın istənilən materiallarından və xidmətlərindən istifadə Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinin normaları ilə tənzimlənir.  Saytın materialları və xidmətləri yalnız qanuni istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 
İstifadəçi öz istəyi ilə saytın materialları və Saytın xidmətləri ilə tanış olmaq, Saytda təklif olunan mal və / və ya xidmətlər sifariş və satın almaq hüququna malikdir.
 
İstifadəçi Saytdan üçüncü şəxslərin əmlak və / və ya qeyri-əmlak hüquqlarını, habelə tətbiq olunan qanunla müəyyən edilmiş qadağalar və məhdudiyyətləri, o cümlədən məhdudlaşdırmadan istifadə etməyə razıdır: müəllif hüquqları və əlaqəli hüquqlar, ticarət nişanları, xidmət nişanları və mənşə yerləri, hüquqları  sənaye nümunələri, insanların şəkillərindən istifadə hüququ, habelə Saytın və Saytın normal işinin pozulmasına səbəb olan və ya gətirə biləcək hər hansı bir hərəkət, xüsusən də hücumçu üçün proqramlardan istifadə etmək  CTBA və ya cəhdləri proses Saytın normal işləməsi müdaxilə.

Saytın materiallarını müəllif hüququ sahibinin razılığı olmadan istifadə etməyə icazə verilmir.  Saytın materiallarından qanuni istifadə üçün Sayt Administratorunun və ya materialların müəllif hüquqları sahibinin razılığı lazımdır.
 
Texniki imkan varsa, İstifadəçi Saytda şərhlər və digər qeydlər buraxmaq hüququna malikdir.  İstifadəçi şərhlərin və ya digər yazıların tətbiq olunan qanunu pozmadığına, qanunsuz, ədəbsiz, yalan, böhtan, təhdid, pornoqrafik, düşmənçilik materiallarına və ya təcavüz və irqi və ya etnik ayrıseçkilik əlamətlərinə sahib olmağına zəmanət verir, ola biləcək hərəkətləri etməyə çağırır.  cinayət əməlləri kimi qiymətləndirilən, habelə digər səbəblərə görə yolverilməz hesab edilən, zorakılıq və qəddarlıq dini təbliğ edən materiallar  Nöqsan dilini ehtiva edən teriallar.  Sayt Administrasiyası İstifadəçilər tərəfindən Saytdakı materialların və qeydlərin ilkin moderatorluğunu aparmaq məcburiyyətində deyil.  İstifadəçinin tərk etdiyi Saytdakı şərhlər və girişlər üçün İstifadəçi müstəqil və tam şəkildə cavabdehdir.

Sayt Administratoru, İstifadəçinin Saytda ola biləcəyi xarici mənbələrə baş çəkməsi və istifadəsi üçün məsuliyyət daşımır, İstifadəçi Saytdakı xarici mənbələrə bağlantıları kliklədiyi zaman öz riski ilə.

İstifadəçi Sayt Administrasiyasının, Saytın hər hansı bir məzmunu, Saytda mövcud olan və ya xarici saytlar və ya mənbələr və ya İstifadəçinin digər əlaqələri ilə əldə edilən hər hansı bir məzmunu ilə əlaqəli olan və ya yaranan itki və ya itki ilə əlaqədar İstifadəçi qarşısında məsuliyyət daşımadığına razıdır.  Saytda yerləşdirilən məlumatları və ya xarici mənbələrə bağlantıları istifadə edərək daxil olduğu.
 
Şəxsi məlumatlarınızı hər hansı bir formada (Saytda qeydiyyat, sifarişlərin icrası, reklam göndərişlərinə abunə olmaq və s.) Sayt Administrasiyasına təqdim edərək, İstifadəçi Sayt rəhbərliyi tərəfindən fərdi məlumatların işlənməsinə razılıq verir.

Sayt Administratoru istənilən vaxt birtərəfli qaydada İstifadəçiyə heç bir bildiriş vermədən, Saytın məzmununu dəyişdirmək, habelə bu müqavilənin şərtlərini dəyişdirmək hüququna malikdir.  Bu cür dəyişikliklər müqavilənin yeni səhifəsini bu səhifədə yerləşdirdikdən sonra qüvvəyə minir.  Müqavilənin hazırkı versiyası həmişə bu səhifədə yerləşir.  Müqavilədəki  dəyişikliklərlə bağlı mübahisələrin qarşısını almaq üçün Sayt Administratoru vaxtaşırı bu səhifədəki Sazişin məzmunu ilə tanış olmağı tövsiyə edir.  İstifadəçi edilən dəyişikliklərlə razılaşmırsa, Saytdan istifadə etməkdən imtina etməyə borcludur.

Sayt Administratoru, əgər istifadəçinin qanunsuz fəaliyyət göstərdiyini əsaslandırırsa, İstifadəçinin Sayta girişini birtərəfli qaydada məhdudlaşdırmaq hüququna malikdir.  Bundan əlavə, idarəçi, əgər bu materiallar tətbiq olunan qanunu və ya üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozarsa, səlahiyyətli dövlət orqanlarının və ya maraqlı şəxslərin tələbi ilə İstifadəçi materiallarını silmək hüququna malikdir.
Sayt Administratoru və İstifadəçi müqaviləyə uyğun olaraq öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə məsuliyyət daşıyırlar.  Sayt Administratoru Saytın işindəki texniki fasilələrə görə cavabdeh deyil, bununla belə Sayt Administratoru belə fasilələrin qarşısını almaq üçün bütün məqbul tədbirləri görməyə razıdır.

 Bu müqavilədən irəli gələn və ya onunla əlaqəli bütün mümkün mübahisələr Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq həll ediləcəkdir.

 Administrator Saytın istismarını dayandırmaq, habelə Saytın zəruri istismarı və (və ya) modernləşdirilməsi başa çatana qədər sayta daxil olmağı qismən və ya tamamilə ləğv etmək hüququna malikdir. Bu müqavilə (təklifi) qəbul etmək üçün hərəkətlər edərək, İstifadəçi onunla tanış olduğuna, razılaşdığına, tam və qeyd-şərtsiz bütövlükdə razılaşmasına, zəmanət verməsinə zəmanət verir.
Şəbəkələrdən daxil ol:
Qetdiyyatdan keçərkən, siz istifadəçi razılaşmasının şərtləri ilə razılaşırsınız